Digitalisaation myötä tuleva murros jakaa maailmaa voittajiin ja häviäjiin. Uskomme esiintyvien taiteilijoiden olevan voittajia tässä pelissä.

With digitalization, the world will be divided into winners and losers. We firmly believe that performers will be the winners in this game.

FMS_blog1

(English version below)

Digitalisaatio muuttaa esiintyjien elämää positiivisesti

Digitalisaation myötä tuleva murros jakaa maailmaa voittajiin ja häviäjiin. Uskomme esiintyvien taiteilijoiden olevan voittajia tässä pelissä.

Konsulttiyhtiö PwC:n arvion mukaan pelkästään Yhdysvalloissa seuraavan kahden vuosikymmenen aikana noin 50 prosenttia kaikista työpaikoista tullaan korvaamaan roboteilla ja älykkäillä algoritmeilla. Englannissa puolestaan BBC arvioi, että muutos koskee noin 35 prosenttia kaikista työpaikoista seuraavan 20 vuoden aikana.

Muutos vaikuttaa kuitenkin eri tavalla erilaisiin ammatteihin ja BBC:n arvion mukaan esimerkiksi kirjanpitäjän todennäköisyys tulla korvatuksi koneella on 97 prosenttia, kun taas taiteilijalla riski on vain neljä prosenttia.

Finnish Music Startups -kollektiiviin kuuluu useampikin yritys, jotka kehittävät esiintyville taiteilijoille tärkeitä palveluja. Näitä palveluja yhdistelemällä saadaan katettua koko esiintyvien taiteiden ekosysteemi alkaen soittamisen opetuksesta ja bändin jäsenten löytämisestä aina esiintyjien välittämiseen ja lopulta tapahtumien markkinointiin kuluttajille.

Jamifind.comissa musiikinharrastajat ja muusikot ympäri maailman voivat verkostoitua keskenään vaivattomasti. Palvelun kautta voi järjestää spontaanit jammailut, löytää uuden soittajan bändiinsä tai pestata muusikon levytyssessioon. Jamifind tarjoaa myös musiikin- ja soitonopettajille alustan, jolla markkinoida palveluitaan. Jamifind on kuin musiikinharrastajien match.com ja LinkedIn yhdistettynä. Sen avulla voi luoda kätevästi itselleen musiikkialan ansioluettelon ja löytää haluamiaan musiikinharrastajia tai muusikoita.

BookTheArtists.com puolestaan yhdistää esiintyvät taiteilijat ja erilaiset asiakkaat aina anniskeluravintoloista häiden järjestäjiin ja yritystilaisuuksiin. Palvelusta löytyy erilaisia esiintyviä taiteilijoita rokkiyhtyeistä räppäreihin ja standup-koomikoihin. Esiintyvien taiteilijoiden välittäjänä palvelun onkin sanottu yhdistävän parhaat puolet niin AirBnB:stä kuin MySpacesta. Se tuo täysin uudenlaisen ja tehokkaan tavan toimia niin tapahtumien järjestäjille kuin artisteillekin.

Messis.fi puolestaan auttaa kuluttajia löytämään kiinnostavia tapahtumia ja kertomaan omista tapahtumistaan muille. Palvelu tarjoaa helppokäyttöisen alustan, jolla kaikki tapahtumat saadaan yhteen paikkaan. Palvelu käyttää avointa dataa tapahtumia etsivien ja niitä järjestävien yhdistämiseen. Messis.fi on mahdollista myös upottaa osaksi muita palveluja omalla ulkoasulla. Palvelun tavoitteena on tehdä tapahtumista onnistuneita tuomalla oikeat ihmiset ja tapahtumat yhteen aiempaa huomattavasti helpommin.

Lisätietoja
www.booktheartists.com
www.messis.fi
http://jamifind.com/fi
www.visionist.fi/finnish-music-startups/
www.facebook.com/finnishmusicstartups
www.twitter.com/FMStartups

Digitalization is a positive life-changer for performers

With digitalization, the world will be divided into winners and losers. We firmly believe that performers will be the winners in this game.

According to the consulting company PwC it is estimated that just in the USA, within next two decades, about half of the jobs will be replaced by robots and intelligent algorithms. In the UK, on the other hand, it was estimated by the BBC that about 35 percent of all jobs will face this change within the next 20 years.

This change will affect different jobs in different ways, of course, and according to BBC, for example, accountants have a 97 percent chance to be replaced by a computer. For performers the chance to be replaced is only about 4 percent.

In the Finnish Music Startups collective there are quite a few companies that are developing important services for performers. Combining these services together the whole ecosystem for performers is fully covered, starting from music teaching to finding band members to managing performers, and eventually marketing events to the consumers.

In Jamifind.com any musician from all over the world can easily start networking together with each other. Through this service it is possible to organize spontaneous jamming sessions, find a new member for a band or just hire a musician for a recording session. Jamifind is also a platform for music teachers so they can advertise their services to other users. Jamifind is like a musicians’ match.com and LinkedIn combined together. With Jamifind just any musician can create their own résumé or CV and find other musicians through the service.

BookTheArtists.com, on the other hand, connects performers and various customers together, starting from live music restaurants to wedding organizers and company events. The service can be used to book any kind of artist: rock bands, rap artists, stand-up comedians and much more. It’s been said that as a service BookTheArtists.com takes the best sides from AirBnB and MySpace and puts them together. It’s a totally new and effective way to work, both for organizers as well as the performers.

Messis.fi helps customers to find interesting events, but also to tell others about their own events. The service offers an easy-to-use platform where all the events are in the same place. The service uses open data to connect people looking for events to those who organize them. Messis.fi is also possible to embed into other services with their own visuals. The service aims to create successful events by bringing the right people and events together more easily than ever before.

More information
www.booktheartists.com
www.messis.fi
http://jamifind.com
www.visionist.fi/finnish-music-startups/english/
www.facebook.com/finnishmusicstartups
www.twitter.com/FMStartups