Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Visionist (Y-tunnus: 1638316-5)
Suvilahdenkatu 4 B 31, 00500 Helsinki
Puh. +358 40 837 8097

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jiri Koivuniemi
Puh. +358 40 837 8097

Osoite: Visionist, Suvilahdenkatu 4 B 31, 00500 Helsinki

4. Rekisterin nimi
Visionistin osoiterekisteri.

5. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Visionistin ja sen yhteistyökumppaneiden asiakkaiden välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

6. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden rekisteröityessä tai heidän täyttäessään muita Visionistin tuottamien palveluiden lomakkeita. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa tai poistaa ne rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

8. Rekisterin tietosisältö
Palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Nimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Ikä
Sukupuoli

9. Tietojen luovutus
Visionist ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, ellei suostumusta ole erikseen saatu.

10. Rekisterin suojaus
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Visionistin tehtävään määrättyjen henkilöiden käytettävissä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus antaa sinulle seuraavat oikeudet:
– Oikeus tarkistaa sinusta kerätyt tiedot
– Oikeus korjauttaa sinua koskevat tiedot
– Oikeus rajoittaa sinua koskevaa tietojen käsittelyä (estäminen)
– Oikeus pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot
– Oikeus siirtää sinua koskevat tiedot toiselle osapuolelle
– Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
– Oikeus peruuttaa myöntämäsi lupa
– Oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

Rekisteriselostetta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: info(at)visionist.fi