Markkinointipalvelut

Markkinointi

Digitekniikan ja viihteen parissa pitkään toimineena ja monipuolisesti ne tuntevana, Visionist ymmärtää eri kohderyhmien vaatimat lähestymistavat ja niiden vaatimat markkinointikeinot. Visionist luottaa vahvasti yhteistyöhön ja osaa etsiä oikeanlaiset kumppanit, joiden kanssa on helppoa toimia. Jotta tuloksia saadaan aikaiseksi, myös tehokkuutta vaaditaan. Juuri tällaisten yhteistyökumppaneiden tunteminen ja myös uusien löytäminen on Visionistin vahvuus.

Visionist tuntee hyvin sekä kotimaiset että kansainväliset digimarkkinat. Näin asiakkaan markkinointitavoitteet ja lokalisointitarpeet voidaan sovittaa hyvin alaan, aikaan ja vallitsevaan tilanteeseen sopiviksi. Markkinointimuotoina voidaan hyödyntää erilaisia tuotejulkistuksia, tapahtumia, mediamainontaa, digitaalista ja sosiaalista markkinointia sekä kilpailuja.

Visionist tuntee hyvin myös jälleenmyyntikanavat ja voi tehdä markkinointia jälleenmyyjille tai tukkureille.

Sosiaalinen media

Kaikilla sosiaalisen median kanavilla on yksi tärkeä yhteinen tekijä: ne vaativat säännöllistä päivittämistä.

Useimmilla asiakkailla olisi riittävästi kerrottavaa sosiaalisessa mediassa, mutta siihen ei keskitytä järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Tämä vaatii paljon raakamateriaalia ja aikatauluttamista, joita harva kykenee tekemään pitkäjänteisesti.

Visionistilla on paljon kokemusta sosiaalisen median hoitamisesta. Voimme ottaa kokonaisvaltaisesti vastuun sosiaalisen median ylläpidosta tai toteuttaa yksittäisiä kampanjoita.

Kilpailut ja kyselyt

Yksinkertaiset, viihteelliset ja kustannustehokkaat kilpailut ja kyselyt tavoittavat potentiaaliset asiakkaat helposti. Visionist on toteuttanut satoja kilpailuja ja kyselyjä sekä käsitellyt niistä syntyneet vastaukset ymmärrettävään ja edelleen hyödynnettävään muotoon.

Tapahtumat

Visionist voi järjestää erilaisia tapahtumia tai osallistua tapahtumajärjestelyihin. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi erilaiset messut, peli- tai musiikkitapahtumat, asiakastilaisuudet ja koulutus- tai muut aktivointitilaisuudet. Visionist voi myös tuottaa koulutusmateriaalia esimerkiksi Powerpoint-muodossa.

Käännöspalvelut ja tekstisuunnittelu

Tuotteet, palvelut ja niiden markkinointimateriaalit eivät sellaisenaan aina sovi suoraan Suomeen tai kansainvälisille markkinoille.

Visionist pystyy auttamaan monin eri tavoin käännös- ja lokalisointitarpeissa. Visionist voi tehdä monipuolisesti käännöstöitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi ohjekirjojen, tuotetekstien ja mainosmateriaalien lokalisointia. Visionist voi tuottaa monenlaisia markkinointimateriaaleja sähköisessä tai fyysisessä muodossa.

Teemme myös tekstisuunnittelua eli tuotamme kaikenlaisia tekstejä monenlaisiin markkinointitarpeisiin. Teemme vaikeistakin asioista ymmärrettävää kansankieltä, jota lukiessaan tajuaa mistä todella on kysymys.

Visionist toimii myös tarvittaessa valmistajan paikallisena yhteyshenkilönä ulkopuolisille tahoille.