Viestintäpalvelut

Viestintästrategia

Kaiken ihmisten välisen tekemisen keskiössä on onnistunut viestintä. Visionist aloittaa tekemisensä aina asiakkaan tavoitteiden ymmärtämisestä ja sen pohjalta mielenkiintoisten tarinoiden rakentamisesta. Asiakkaiden välitavoitteet voivat olla erilaisia, mutta lopputuloksena on aina asiakkaan toiminnan kehittäminen. Visionist ei usko pelkkään brändin rakentamiseen, vaan viestinnän lopputuloksena on oltava kehittyvä toiminta.

Visionist ei ole viestintätoimisto, joka tarjoaa pelkkiä käännöspalveluja, vaan on yhteistyökumppani, joka on aidosti kiinnostunut asiakkaistaan ja tuntee asioiden taustatekijät. Visionist tuo myös esiin mielipiteensä ja jalostaa informaatiota eikä toimi pelkkänä asiakkaan käännös- tai postitoimistona. Visionist näkyy ja kuuluu digiajan asiantuntijana.

Visionist osaa rakentaa asiakkaistaan tai heidän tuotteistaan ja palveluistaan mielenkiintoisia tarinoita. Näitä tarinoita Visionist voi jaella asiakkaan tarpeiden mukaisesti lehdistölle ja muihin tiedotuskanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan.

Lehdistö- ja vaikuttajasuhteet

Visionistin tärkein osaamisalue on lehdistö- ja vaikuttajaviestintä. Lehdistön edustajat ja vaikuttajat tuntevat Visionistin pitkäjänteisenä asiantuntijana, joka paneutuu tekemiinsä asioihin kunnolla.

Asiantunteva lehdistö on edelleen erittäin merkittävässä roolissa kokonaisvaltaisessa viestinnässä olipa sitten kyse verkko-, printti- tai audiovisuaalisesta viestinnästä. Monet yritykset, tuotteet ja palvelut menestyvät tai menehtyvät lehdistön julkaisemien juttujen myötä.

Lehdistöllä on liikatarjontaa juttuaiheista. Siksi kokonaiskuvaa ymmärtämättömät viestijät jäävät helposti huomiotta. On ymmärrettävä mitkä asiat kiinnostavat lehdistöä ja miksi. Visionist tuntee sekä suomalaisen että kansainvälisen mediakentän 30 vuoden kokemuksella ja useat avainhenkilöt henkilökohtaisesti.

Erinomaiset tuotteet tai palvelut eivät yksinään riitä, vaan mielenkiintoinen tarina on tärkeässä roolissa kaikessa viestinnässä. Kansainvälisessä viestinnässä tarinan merkitys korostuu entisestään, koska yleisö ei välttämättä ennestään tunne tuotetta, yritystä tai edes Suomea.

Visionistin viestintä tavoittaa niin tekniikka- ja naistenlehdet, sanomalehdet, bisnesmediat, verkkopalvelut, tv- ja radiokanavat kuin sosiaalisen median vaikuttajatkin. Kohderyhmiä voidaan myös monipuolisesti muokata alueittain tai kiinnostusten mukaan.

Visionist hoitaa mielellään myös testituotteiden logistiikan olipa sitten kyse fyysisistä tuotteista tai ladattavista digituotteista. Se on tärkeä osa suhteiden luomista toimittajien kanssa. Visionist toimittaa suuren osan testituotteista perille henkilökohtaisesti.

Sosiaalinen media

Kaikilla sosiaalisen median kanavilla on yksi tärkeä yhteinen tekijä: ne vaativat säännöllistä päivittämistä.

Useimmilla yrityksillä olisi riittävästi kerrottavaa sosiaalisessa mediassa, mutta siihen ei keskitytä järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Tämä vaatii paljon raakamateriaalia ja aikatauluttamista, joita harva kykenee tekemään pitkäjänteisesti.

Visionistilla on paljon kokemusta sosiaalisen median hoitamisesta. Voimme ottaa kokonaisvaltaisesti vastuun sosiaalisen median ylläpidosta tai toteuttaa yksittäisiä kampanjoita.