Jälleenmyyntikanavan myynninedistämispalvelut

Teknologiatuotteisiin ja digiviihteeseen keskittyvä viestintä- ja markkinointitoimisto Visionist tarjoaa myös työkaluja jälleenmyyntikanavan aktivointiin Pasi ”Kenttämarsalkka” Virran avulla.

Pasi

1. Kenttämarsalkka Live

Pitkän työkokemuksensa ja hersyvän persoonallisuutensa avulla huipputuloksia tekevä Pasi täydentää Visionistin palvelutarjontaa täydellisesti. Hänen vuosikymmenien kokemuksensa monipuolisista myyntitehtävistä ja etenkin jälleenmyyntiportaassa tapahtuvasta myynninedistämisestä lisää Visionistin kokonaisymmärrystä etenkin teknologia-alan myyntikanavista ja miten myyntiä voidaan kehittää niin myymälöissä kuin verkossakin.

Jälleenmyyntikanavan myynninedistämiseen liittyy monia huomioitavia asioita, joita luotettava ja kokenut myynninedistäjä tekee ainutlaatuisella otteella. Myymälöissä tuotteiden esillepano, kampanjamateriaalien hoitaminen ja raportointi ovat perusasioita, jotka onnistuvat uransa alkutaipaleellakin olevilta myynninedistäjiltä. Todellinen vuosikymmenten aikana kehittynyt ammattitaito näkyy kuitenkin siinä, miten Pasi kykenee kommunikoimaan koko jälleenmyyntikanavan kanssa, järjestämään tuote-esittelyjä ja koulutuksia sekä hoitamaan monia muita jatkuvasti muuttuvia tehtäviä sujuvasti.

Pasilla on silmää myös kilpailijoille ja hän huomaa, jos hänen edustamansa asiakas tarvitsee uusia keinoja myynnin kehittämiseen. Näin hän on ansainnut jo vuosia sitten paljon puhuvan lempinimensä Kenttämarsalkka tavallisen kenttämyyjän tai myynninedistäjän sijaan.

Pasin kokemus teknologia- ja viihdetuotteiden jälleenmyyjä- ja tukkurinäkyvyyden huolehtimisesta on omaa luokkaansa. Pasi on tuttu hahmo tärkeimpien teknologia- ja viihdemyyjien toimipisteissä olipa sitten kyse jälleenmyyjistä tai tukkureista. Pasi on myös edustanut lukemattomissa alan tapahtumissa ja vetänyt tuhansia tuote-esittelyjä eri tukkureille, jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille.

Visionistin media- ja vaikuttajaviestinnän, monipuolisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hallinta täydentyy nyt siis myös jälleenmyyntikanavan suvereenilla hallinnalla.

1.1 Kenttämarsalkan myymälävierailu

Kenttämarsalkka vierailee myymälässä ja tekee siellä ennakkoon sovitut tarkistukset. Näitä voivat olla esimerkiksi hyllyjen tarkistus ja niiden järjestäminen, inventointi, hintojen tarkistus, nopea kilpailijakatsaus ja yleisilmeen parantaminen. Samassa yhteydessä otetaan ennen ja jälkeen valokuvat sekä kirjataan ylös, mitä on tehty ja tehdään tarvittaessa parannusehdotuksia.

Jos paikalla on henkilökuntaa vapaana, näille kerrotaan käynnistä ja vaihdetaan pikaisesti ajatuksia myymälän tuotteista, uusista tuotteista, poistuvista tuotteista, tilan tarpeesta, tilauksista, vääristä hinnoista ja puuttuvista hintatiedoista.

Myymälään voidaan myös viedä kevyttä ja yksinkertaista markkinointimateriaalia, joka kulkee henkilöautossa ja jota ei tarvitse asentaa tai muuten ottaa käyttöön, vaan se voidaan vain jättää myymälään. Isojen ja/tai muuten vaativien mainosmateriaalien vieminen ei sisälly perushintaan ja niistä on sovittava etukäteen erikseen. Materiaalien on oltava ketjujen ennakkoon hyväksymiä.

Myymälävierailujen hinnoittelu riippuu myymälöiden määrästä ja sijainnista sekä siitä mitä niissä tehdään.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@visionist.fi tai soita numeroon 040-8378097 ja pyydä tarjous.

1.2 Kenttämarsalkan koulutustilaisuus

Kenttämarsalkka vierailee sovitussa paikassa ja järjestää ennakkoon sovitulle henkilöstölle koulutustilaisuuden sovitusta aihealueesta. Tämä voi olla esimerkiksi uuden tuotteen, tuoteperheen tai uuden brändin kokonaisvaltainen esittely. Koulutus on myyntipainotteinen eli Kenttämarsalkka tuo esiin tuotteiden vahvuudet ja miten niitä parhaiten saadaan asiakkaille kaupaksi.

Kenttämarsalkka hyödyntää koulutuksessaan Visionistin tuottamaa koulutusmateriaalia, joka toimitetaan PDF-dokumenttina myös koulutettaville ja koulutuksen tilaajalle vapaasti hyödynnettäväksi.

Koulutustilaisuudesta otetaan myös valokuvia sekä kirjataan ylös mitä on tehty ja tehdään tarvittaessa parannusehdotuksia.

Kenttämarsalkka voi sopia koulutusten ajankohdista suoraan koulutettavien kanssa, jos tilaaja niin haluaa, mutta tilaisuuden osallistujamäärä ei ole Kenttämarsalkan vastuulla.

Koulutukseen voidaan myös viedä kevyttä ja yksinkertaista markkinointimateriaalia, joka kulkee henkilöautossa ja jota ei tarvitse asentaa tai muuten ottaa käyttöön.

Koulutusten hinnoittelu riippuu niiden määrästä ja sijainnista sekä siitä mitä niissä tehdään.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@visionist.fi tai soita numeroon 040-8378097 ja pyydä tarjous.

1.3 Kenttämarsalkan lisäpalvelut myymälävierailun yhteydessä

Yllä mainittujen palvelujen lisäksi Kenttämarsalkka voi tehdä monenlaisia muitakin tehtäviä myymälässä vieraillessaan. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Isojen ja/tai muuten vaativien mainosmateriaalien vieminen myymälään ja niiden käyttöönotto. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset kampanjatelineet ja esittelylaitteet.
  • Kilpailijoiden seuraaminen on tärkeä osa omien tuotteiden kilpailukyvyn ymmärtämistä. Tavalliseen myymälävierailuun kuuluu nopea kilpailijakatsaus ja kuvan ottaminen tärkeimmistä kilpailijoista, mutta syvällisempi kilpailijoiden seuraaminen on tehtävissä erikseen sovitulla tavalla.
  • Testiostoksilla (Mystery shopping) voidaan todeta myymälän toimivuus sekä henkilökunnan palvelualttius, tietotaito ja sitoutuminen brändiin/kilpailijoihin.
  • Myymälään sopiva markkinointimateriaali kylttien, hyllypuhujien, tms. muodossa voi olla tärkeä osa myynninedistämistä. Voimme tuottaa myymälämateriaaleja ideoista käytännön toteutuksiin.
  • Esittelypäivä myymälässä voi olla tehokas tapa tuoda omia tuotteitaan esiin. Muutaman tunnin mittaiset esittelyt, tapahtumat, kilpailut, tms. aktivoinnit on tehtävissä erikseen sovitulla tavalla.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@visionist.fi tai soita numeroon 040-8378097 ja pyydä tarjous.

2. Kenttämarsalkka Online

Kaupankäynti ja kommunikointi siirtyy kovaa vauhtia nettiin. Monet valmistajat haluavatkin panostaa enemmän verkkomyynnin kehittämiseen kuin perinteisten kivijalkakauppojen myyntiin. Visionist uskoo näiden tasapainoon ja tarjoaa parhaat markkinointipalvelut molempiin maailmoihin.

Kouluttaminen ja muu tietojen jakaminen myyntipiste ja henkilö kerrallaan on hidasta ja kallista puuhaa. Mikään ei täysin korvaa henkilökohtaista tapaamista, mutta aina siihen ei ole mahdollisuutta pitkien etäisyyksien, kiireisten aikataulujen tai poikkeuksellisten olosuhteiden takia.

Kenttämarsalkka toimii myös netissä! Tuotekoulutukset ja myynninedistäminen toimivat tehokkaasti netissä fyysisistä etäisyyksistä huolimatta. Ne ovat tehokas ja edullinen tapa tavoittaa tärkeät kontaktit etänä.

2.1 Kenttämarsalkan nettikoulutus

Kenttämarsalkka hoitaa alkujärjestelyt ja järjestää ennakkoon sovitulle henkilöstölle nettikoulutuksen sovitusta aihealueesta. Tämä voi olla esimerkiksi uuden tuotteen, tuoteperheen tai uuden brändin kokonaisvaltainen esittely. Koulutus on myyntipainotteinen eli Kenttämarsalkka tuo esiin tuotteiden vahvuudet ja miten niitä parhaiten saadaan asiakkaille kaupaksi.

Kenttämarsalkka hyödyntää koulutuksessaan Visionistin tuottamaa koulutusmateriaalia, joka toimitetaan PDF-dokumenttina myös koulutettaville ja koulutuksen tilaajalle vapaasti hyödynnettäväksi.

Nettikoulutuksesta otetaan myös kuvaruutukaappauksia sekä kirjataan ylös mitä on tehty ja tehdään tarvittaessa parannusehdotuksia.

Kenttämarsalkka voi sopia koulutusten ajankohdista suoraan koulutettavien kanssa, jos tilaaja niin haluaa, mutta tilaisuuden osallistujamäärä ei ole Kenttämarsalkan vastuulla.

Nettikoulutus toteutetaan Google Meet -videokokouksena yhdelle ennakkoon sovitulle ryhmälle (esim. Gigantti-myymälät, enintään 50 henkilöä). Etäkokoukseen toimitetaan vähintään viikkoa ennen nettilinkki ja tarvittavat ohjeet sujuvaa osallistumista varten.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@visionist.fi tai soita numeroon 040-8378097 ja pyydä tarjous.

2.2 Kenttämarsalkan nettivierailu

Kenttämarsalkka vierailee sovituilla sivustoilla ja tekee siellä ennakkoon sovitut tarkistukset. Näitä voivat olla esimerkiksi sivuston toimivuuden tarkistus, tuotesivujen tarkistus, hintojen tarkistus ja näkyvyyden vertailu kilpailijoihin.

Samassa yhteydessä otetaan kuvaruutukaappauksia tarvittaessa sekä kirjataan ylös mitä on tehty ja tehdään tarvittaessa parannusehdotuksia.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@visionist.fi tai soita numeroon 040-8378097 ja pyydä tarjous.

2.3 Kenttämarsalkan lisäpalvelut nettivierailun perusteella

Yllä mainitun nettivierailun perusteella Kenttämarsalkka suosittelee parannuksia, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat palvelut:

  • Uusien tuotetekstien kirjoittaminen tai vanhojen muokkaaminen myyvämmäksi
  • Uusien tuotekuvien ottaminen tai valmistajan tuotekuvien muokkaus myyvämmäksi
  • Sivustoaktivointi markkinointikampanjoiden ja sosiaalisen median avulla

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@visionist.fi tai soita numeroon 040-8378097 ja pyydä tarjous.