Verkkokampanjat

Normaalin mediaviestinnän, vaikuttajaviestinnän ja sosiaalisen median puristuksessa monet ovat kokonaan unohtaneet omien viestintäkanavien ja -strategioiden tärkeyden. Omien sivustojen, yksinkertaisten kampanjasivujen, kilpailujen ja kyselyjen sekä sähköpostisuorien tekeminen on monilla yrityksillä nykyään täysin retuperällä.

Visionist toteuttaa nopeasti ja laadukkaasti verkkokampanjoita, jotka ovat tarkasti suunniteltuja kokonaisuuksia sisältäen asiakkaiden aktivoinnin lisäksi tietojen tarkan analysoinnin ja viestinnän. Jokainen kampanjan osa tukee toisiaan, ja lopputuloksena on myyntiä edistävä kokonaisvaltainen verkkokampanja.

ecoflow

Tuote- ja kampanjasivut

Kun tuote tai palvelu tulee uutena markkinoille, siihen liittyvät tekstit ja muut tukimateriaalit ovat usein keskeneräisiä, väärällä kielellä tai niitä ei ole lainkaan. Vaikka materiaalia olisikin, se ei ole välttämättä sopivassa muodossa tai materiaalille ei ole järkevää, asiakasta puhuttelevaa verkkosijaintia. Esimerkiksi tukkumyyjän oma sivusto sopii huonosti tuotteen esittelyyn kuluttajille. Tuotteella tulisi sen sijaan olla selkeä oma tuotesivu tähän tyyliin:

https://vempaimet.fi/ecoflow 

Visionist tekee tuotetekstit, auttaa muiden materiaalien muokkaamisessa ja toteuttaa tuote- tai kampanjasivut hetkessä. Kampanjasivujen tarkoituksia voi olla monia tuotetiedon jakelusta asiakaskontaktien keräämiseen ja kilpailujen tai kyselyjen toteuttamiseen. Kampanjasivu voi näyttää vaikkapa tältä:

https://www.battleofboomers.gg/

pelikysely-fi

Kilpailut ja kyselyt

Yksinkertaiset, viihteelliset ja kustannustehokkaat kilpailut ja kyselyt tavoittavat potentiaaliset asiakkaat helposti. Visionist on toteuttanut satoja kilpailuja ja kyselyjä sekä käsitellyt niistä syntyneet vastaukset ymmärrettävään ja edelleen hyödynnettävään muotoon.

Esimerkiksi Jimm’s PC-Storen kanssa teimme vuoden 2020 lopulla kyselyn, jossa kuluttajilta kysyttiin peliaiheisia kysymyksiä. Vastausten perusteella määriteltiin millainen pelaajapersoona vastaaja on. Vaikka kysely oli vastaajille viihteellinen, kyselystä saatiin tärkeitä taustatietoja, joista julkaistiin tämä lehdistötiedote.