Markkinointipalvelut

Markkinointi
Tietotekniikka-, kulutuselektroniikka-, peli- ja musiikkialoilla pitkään toimineena ja monipuolisesti ne tuntevana Visionist ymmärtää eri kohderyhmien vaatimat lähestymistavat ja niiden vaatimat markkinointikeinot. Vahvasti yhteistyöhön luottavana Visionist osaa etsiä oikeanlaiset kumppanit, joiden kanssa on helppoa toimia. Jotta tuloksia saadaan aikaiseksi, myös tehokkuutta vaaditaan. Juuri tällaisten yhteistyökumppaneiden tunteminen ja myös uusien löytäminen on Visionistin vahvuus.

Visionist tuntee hyvin Suomen markkinat ja kulttuurin. Näin asiakkaan markkinointitavoitteet ja lokalisointitarpeet voidaan sovittaa hyvin alaan, aikaan ja vallitsevaan tilanteeseen sopiviksi. Markkinointimuotoina voidaan hyödyntää vaikkapa erilaisia tuotejulkistuksia, tapahtumia, mediamainontaa, sähköistä markkinointia ja kilpailuja.

Visionist tuntee hyvin myös suomalaisen jälleenmyyntikanavan ja voi tehdä markkinointia jälleenmyyjille tai tukkureille.

Sosiaalinen media
Visionist toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Näistä tärkein on Facebook. Visionist ylläpitää erilaisten yritysten ja brändien Facebook-sivuja päivittäen näihin aiheeseen liittyvää uutisointia ja vastaa tarvittaessa asiakaskyselyihin. Visionist järjestää paljon myös kilpailuja ja muita aktivointeja sosiaalisessa mediassa. Visionist hallitsee hyvin myös Facebook-mainonnan.

Skaba.fi
Skaba.fi on Visionistin luoma ja ylläpitämä palvelualusta, joka toimii mainiona esimerkkinä asiakkaan kontaktoinnista helpolla tavalla. Yksinkertaisen toimiva ja kustannustehokas kilpailusivu tavoittaa asiakkaat viihteellisen kilpailun keinoin. Skaba.fi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi erilaisten asiakaskyselyiden ja -tutkimusten toteuttamiseen. Lisätietoja löytyy täältä.

Tapahtumat
Visionist voi järjestää erilaisia tapahtumia tai osallistua tapahtumajärjestelyihin. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi erilaiset messut, peli- tai musiikkitapahtumat, asiakastilaisuudet ja koulutus- tai muut aktivointitilaisuudet.

Koulutukset
Visionist voi tarvittaessa järjestää myös koulutuksia. Lisäksi koulutusmateriaalin tuottaminen esimerkiksi Powerpoint-muodossa on mahdollista.