Käännökset & lokalisointi

Kansainväliset tuotteet, palvelut ja niiden markkinointimateriaalit eivät sellaisenaan useinkaan sovi suoraan Suomen markkinoille. Suomen lait ja säännökset saattavat esimerkiksi kieltää jonkin tuotteen myynnin ilman tarvittavia muutoksia. Nämä saattavat liittyä tuotteen tai palvelun teknisiin yksityiskohtiin, markkinoinnillisiin seikkoihin tai kielten eroavaisuuksiin. Toisinaan riittää pelkkä markkinointiviestinnän sisällön muokkaaminen, jotta se saadaan paremmin sopimaan Suomen markkinoille.

Juuri tällaisissa lokalisointitarpeissa Visionist pystyy auttamaan monin eri tavoin. Visionist voi toimia esimerkiksi valmistajan tai tukkurin yhteistyökumppanina tarjoamalla lokalisointipalveluja. Visionist voi tehdä monipuolisesti käännöstöitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi ohjekirjojen ja mainosmateriaalien lokalisointia. Visionist tuottaa monenlaisia markkinointimateriaaleja sähköisessä tai fyysisessä muodossa.

Visionist toimii myös tarvittaessa valmistajan paikallisena yhteyshenkilönä ulkopuolisille tahoille.