Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry:n jäseniltään keräämien tietojen mukaan pelimarkkinoiden arvo kuluttajahinnoin oli vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 15,3 miljoonaa euroa (2009: 13,8 miljoonaa euroa). Suomessa myytiin pelejä yli 456 000 kappaletta (2009: 443 000 kpl).

figma

Arvossa mitattuna PC-pelien ja -multimedian osuus oli 15,3 prosenttia ja konsolipelien 84,7 prosenttia. Konsolipelit jakaantuivat seuraavasti; käsikonsolipelit 9,2 % (Nintendo DS 7,4 %, Sony PSP 1,8 %) ja edellisen sukupolven kotikonsolien pelit 7,6 % (Sony PlayStation 2). Uusimman sukupolven kotikonsoleille tehdyt pelit saavuttivat markkinoista jo reilusti yli kaksi kolmasosaa eli 67,9 prosenttia. Uusimpien kotilaitteiden pelien suosio jakaantui seuraavasti; Microsoft Xbox 360 saavutti 20,2 %, Nintendo Wii 16,3 % ja Sony PlayStation 3 31,4 % osuuden pelien kokonaismyynnistä.

Kappalemäärin mitattuna PC-pelien ja -multimedian osuus oli 22,7 % ja konsolipelien vastaavasti 77,3 %. Pelien kappaleosuudet jakaantuivat konsoleittain seuraavasti: Microsoft Xbox 360 15,3 %, Nintendo DS 6,5 %, Nintendo Wii 10,9 %, Sony PlayStation 2 17,5 %, Sony PlayStation 3 23,3 % ja Sony PSP 3,9 %.