Marketvision tiedotteen mukaan Suomen IT-markkinoiden arvo laskee tänä vuonna yli kolme prosenttia vajaaseen 5,4 miljardiin euroon. Vuonna 2010 IT-markkinoiden ennakoidaan jälleen kääntyvän maltilliseen kasvuun.

marketvisio

Vuonna 2009 IT-markkinoiden arvo laskee erityisesti laiteostojen supistumisen vuoksi. Marketvision uusimman ennusteen mukaan laitemarkkinoiden arvo putoaa yli 12 prosenttia viime vuoteen verrattuna. IT-palvelumarkkinoiden arvo jää vuoden 2008 tasolle, kun taas ohjelmistomarkkinat kasvavat vielä vajaat 2 prosenttia.

Vuonna 2010 Suomen IT-markkinoiden ennakoidaan jälleen kasvavan maltilliset kaksi prosenttia. Laitemarkkinoiden arvo kasvaa, kun organisaatiot ryhtyvät toteuttamaan lykkäämiään laiteostoja ja -päivityksiä. Myös IT-palvelumarkkinoiden arvioidaan jälleen kasvavan, varsinkin kun lykättyjä kehittämishankkeita käynnistetään vuoden 2010 aikana. Ohjelmistomarkkinoiden ennakoidaan kasvavat voimakkaimmin, miltei 3 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna.

Marketvisio mittaa IT-markkinoiden arvoa loppukäyttäjäkulutuksella (end user spending). Loppukäyttäjäkulutuksella tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kotitaloudet käyttävät laitteisiin, ohjelmistoihin ja ulkoisiin palveluihin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät organisaatioiden sisäiset IT-kustannukset ja osa IT-palvelujen tuottamista varten tehdyistä infrastruktuuri-investoinneista.