AppleMacbook

Suomen suurimman ICT-tukkuri ALSO Groupin teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet (52 %) kaikista työssäkäyvistä kokee työssä käytettävän tietokoneen valinnanvapauden vaikuttavan positiivisesti tehokkuuteen ja monenlaisiin mitattuihin pehmeisiin tekijöihin. Vastaava luku on peräti 68 prosenttia alle 28-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa.

Tutkimukseen vastanneista 37 prosenttia pitää työssä käytettävän tietokoneen valinnanvapautta tärkeänä. Vaikka näin moni kokee hyötyvänsä ja pitävänsä työkoneen valinnanvapautta tärkeänä, vain 18 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan tarjoavan siihen mahdollisuuden. Naisille tarjotaan miehiä huomattavasti harvemmin vapaus valita työkone, sillä vain kymmenellä prosentilla heistä on mahdollisuus työkoneensa valintaan.

Valinnanvapauden hyötyjä pidettiin moninaisina. Peräti 38 prosenttia vastanneista koki, että työkoneen valinnanvapaus vaikuttaa työn tehokkuuteen. Seuraavaksi tärkeimpinä hyötyinä pidettiin viihtyvyyttä (26 %), työmotivaatiota (23 %), arvostuksen tunnetta (17 %) ja työpaikan houkuttelevuutta (13 %).

Pääsääntöisenä työkoneenaan kannettavaa tietokonetta käytti 73 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Työkoneenaan Apple Mac -tietokonetta käytti kuusi prosenttia vastanneista. Selvästi suurempi joukko vastaajia kuitenkin haluaisi Macin työkoneeksi, sillä 15 prosenttia kaikista vastanneista ja peräti 22 prosenttia alle 28-vuotiaista nuorista aikuisista haluaisi käyttää sitä mieluiten työssään. Avoimissa kommenteissa mainittiin tärkeimmiksi syiksi Macin valintaan muun muassa Macin helppokäyttöisyys, tuttuus, luotettavuus ja tehokkuus.

Kotikäytössä Mac on työkäyttöä suuremmassa suosiossa, sillä 12 prosenttia kaikista vastanneista ja peräti 21 prosenttia alle 28-vuotiaista nuorista aikuisista käyttää sitä kotonaan. Myös työpuhelin on merkittävässä osassa työkoneen valintaa, sillä iPhone-omistajista yli 17 prosentilla oli työkäytössään Mac ja 30 prosenttia iPhone-käyttäjistä valitsisi Macin työkoneekseen.

Valinnanvapaus on erittäin tärkeässä roolissa, kun luodaan kilpailukykyä työnantajana ja kilpaillaan työvoimasta. Valinnanvapauden järjestäminen onnistuu helposti tuomalla Mac tarjolle työntekijöille perinteisen PC-tietokoneen rinnalle. Teknisesti Mac ei ole haaste modernille IT-osastolle ja myös tukipalveluita on hyvin saatavilla. ALSO tarjoaa yhdessä jälleenmyyjiensä kanssa ratkaisuja, joissa työnantajat voivat tarjota valinnanvapautta työntekijöilleen. Mac-tietokoneiden teknologinen kehitys on ollut huikeaa. Niiden erinomainen suorituskyky Microsoft 365- ja muiden tuottavuustyökalujen kanssa on huippuluokkaa. Laitteiden akut kestävät helposti koko työpäivän ja muistin tarve on hyvin pieni. Hintataso ominaisuuksiin nähden on erinomainen ja esimerkiksi MacBook Airin hinnat ovat noin tuhannen euron suuruusluokassa, mikä on tyypillinen PC-tietokoneen keskihinta suomalaisissa yrityksissä. MacBook Air sopii mainiosti kaikille työntekijöille ja tiimeille myynnistä taloushallintoon.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksella haluttiin selvittää mikä on Apple Mac -tietokoneiden tämänhetkinen käyttöaste sekä käyttöhalukkuus suomalaisten työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi tutkimuksella selvitettiin, kuinka monella on valinnanvapaus työssä käyttämäänsä tietokoneeseen sekä miten valinnanvapaus vaikuttaa tai vaikuttaisi työntekijän kokemiin henkilökohtaisiin tekijöihin, kuten työmotivaatioon ja tehokkuuteen. Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyhtiö Kantar Finland helmikuussa 2023. Tutkimukseen vastasi 1 091 työssäkäyvää suomalaista.

Lisätietoja

www.also.fi
https://1drv.ms/f/s!Avh8gGYzxU_viPxicVfN0Ax463IUHg?e=mrxgu2 (kuvia)

ALSO

ALSO Finland Oy on Suomen johtava ICT -tukku ja palveluntarjoaja. ALSO Finland on osa ALSO Group -konsernia, joka toimii tällä hetkellä 28 maassa Euroopassa ja yhteensä 143 maassa eri puolilla maailmaa PaaS (Platform-as-a-Service) -kumppaniverkoston kautta. ALSO-ekosysteemissä on yhteensä noin 120 000 jälleenmyyjää, joille tarjoamme laitteisto-, ohjelmisto- ja IT-palveluita yli 700 toimittajalta yli 1 450 tuotekategoriassa. Haluamme edistää IT-alan kestävää ja vihreää kehitystä. Siksi ALSO tarjoaa kaikki palvelut jakelusta toimituksiin ja huoltoon yhdestä paikasta. Lisätietoja osoitteessa www.also.fi.