Helsinkiläinen ohjelmistokehitysyhtiö IWA Oy ja rakennusalan tietotalo Rakennustieto Oy ovat mullistamassa rakennusalan hankinta-, logistiikka- ja laskutusprosessit yhteiseurooppalaisen PEPPOL-viestintäalustan avulla.

PEPPOL-viestintäalusta parantaa rakennusalan kommunikaatiota, vähentää käsityötä ja virheitä, alentaa kustannuksia, nostaa tehokkuutta sekä lisää kilpailukykyä Euroopan markkinoilla.

“PropTechiin erikoistuneena meidän ja Rakennustiedon PEPPOL-pilottiprojekti tehostaa rakennusalan tuottavuutta merkittävästi. Rakennusalalla on ollut PEPPOL-viestintäalustasta todistetusti hyötyä muualla Euroopassa. Nyt me tuomme sen vahvasti myös Suomeen – ensin rakennusalalle ja sitten muille merkittäville toimialoille”, kommentoi IWA:n CEO Rami Korhonen.

Rakennusalan tuottavuudessa parantamisen varaa
Suomen rakennustuotekaupan koko on noin 3,6 miljardia euroa. Siitä yritysten välistä kauppaa käydään noin 1,8 miljardilla eurolla. McKinsey Global Instituten mukaan rakennusalan tuottavuutta voidaan parantaa peräti 27 – 33 prosenttia kehittämällä hankintaa ja toimitusketjuja, työmaiden toteutusta sekä teknologian ja innovaatioiden hyödyntämistä.

Lisäksi EU-direktiivit velvoittavat julkisen sektorin organisaatiot hoitamaan laskutuksen sähköisesti vuoden 2018 loppuun mennessä.

PEPPOL-viestintäalusta yksinkertaistaa järjestelmiä
Yhteiseurooppalaisen PEPPOL-viestintäalustan (Pan European Public eProcurement On-Line) avulla yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat liittää yhteen omia tietojärjestelmiään. Näin hankinta-, logistiikka- ja laskutustietoja voidaan siirtää suojatusti ja luotettavasti järjestelmien välillä. Lisäksi PEPPOL tuo yrityksille pääsyn EU:n julkisten hankintojen markkinoille.

PEPPOL-viestintäalusta mahdollistaa myös kolmansien osapuolten palveluiden, kuten yritysten toiminnanohjausjärjestelmien, suoran liittämisen palvelualustaan. Suora liittäminen PEPPOL-alustaan mahdollistaa sen, että tiedonsiirto-integraatio tarvitsee tehdä vain yhteen järjestelmään eikä suoria integraatioita yritysten välillä enää tarvita. PEPPOL-yhteyspisteistä muodostuu internetiä muistuttava verkko, jossa sanomat reititetään lähettäjältä vastaanottajalle.

IWA:n ja Rakennustiedon pilottiprojekti
Rakennustiedon KiraDigi-projektin rahoittamassa PEPPOL-pilottiprojektissa ohjelmistokehitysyhtiö IWA toteutti ensimmäisen julkisen PEPPOL-yhteyspisteen. Sen läpi sähköinen tiedonsiirto onnistuu palveluun kytkeytyneiden toimijoiden sekä ruotsalaiseen BEAst.se-portaaliin kytkeytyneiden toimijoiden välillä.

PEPPOL on jo vuosia ollut käytössä menestyksekkäästi muualla Euroopassa, mutta Suomessa järjestelmän käyttöönotto on takkuillut. IWA:n ja Rakennustiedon toteuttama PEPPOL-pilottiprojekti on ensimmäinen askel kohti rakennusalan parantuvaa tuottavuutta.

“IWA:n toteuttama PEPPOL-yhteyspiste on merkittävä avaus Suomen rakennusalalle, koska se on ensimmäinen konkreettinen askel yhteisen viestintäalustan syntymiseen”, kommentoi Rakennustieto Oy:n Jukka Usmi.

Lisätietoja
www.iwa.fi
https://peppol.eu/what-is-peppol/
http://bit.ly/IWA-kuvia (kuvia)

IWA
IWA auttaa asiakkaitaan digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. IWA työskentelee pääasiassa kiinteistö- ja rakennusalan, puhtaan teknologian sekä finanssialan johtavien yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja startupien kanssa. Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme mobiilisovelluksia ja web-palveluita yli 50 asiantuntijan voimin Suomessa, Thaimaassa, Vietnamissa ja Arabiemiirikunnissa.

Rakennustieto
Rakennustieto on rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo. Rakennustieto-yhteisö muodostuu Rakennustietosäätiö RTS sr:stä ja Rakennustieto Oy:stä. Edistämme hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti.