Tietojärjestelmien tietoturvan ja riskienhallinnan markkinajohtaja, McAfee Inc. (www.mcafee.com) julkaisi vuosittaisen Virtual Criminology -raporttinsa. Se osoittaa, että taloudellinen taantuma on osoittautumassa verkkorikollisuuden kasvualustaksi.

Verkkorikolliset hyödyntävät kuluttajien pelon ja ahdistuksen ilmapiiriä. Taloudellisen katastrofin uhka on siirtänyt maailmanlaajuisesti huomion pois tietoverkkojen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Raportti tarkastelee kehittyvien maailmanlaajuisten tietoverkkojen turvallisuuden suuntauksia sekä johtavien tiedemiesten, asianajajien, lainvalvojien ja muiden asiantuntijoiden asiaan liittyvää panostusta. Tämänvuotisessa raportissa nousivat selkeästi esille seuraavat haasteet:

Kuluttajien taloudellinen ahdinko
Verkkorikolliset pyrkivät rahastamaan kuluttajien taloudellisella ahdingolla käyttämällä hyväkseen tyypillistä äkkirikastumisen ajatusta. Ihmiset tekevät helpon rahan toivossa itselleen ja muille vahinkoa aiheuttavia asioita. Verkkorikollisten naamioidessa toimintansa esimerkiksi kansainväliseksi myyntiedustukseksi, epätoivoisessa tilanteessa olevia työnhakijoita käytetään rahakuriireina auttamaan verkkorikollisia rahanpesussa. Talouden laskusuhdanne ajaa ihmisiä yhä enemmän Internetiin etsimään parempia mahdollisuuksia, joiden myötä myös verkkorikollisten iskujen määrä on ollut kasvussa.

Johtavien elinten hämmennys
Hämmennyksissä olevat hallitukset keskittyvät nyt taloudelliseen laskusuhdanteeseen. Verkkorikollisuuden vastainen taistelu on pudonnut toisarvoiseksi tehtäväksi. Tämä tarjoaa verkkorikollisille todellisen kasvun mahdollisuuden.

Viranomaisten asiantuntemuksen puute
Verkkorikollisuutta torjuvien viranomaisten etulinjasta puuttuu usein asiaan erikoistunutta taitoa, jota vaaditaan tehokkaaseen verkkorikollisuuden torjuntaan. Korkeatasoisen jatkuvan koulutuksen puute sekä yksityisen sektorin parempi palkkataso ja selkeämpi urapolku ajavat asiantuntijat töihin yksityiselle sektorille.

Piilotettu verkkorikollisuus
Piilotettu verkkorikollisuus ilmenee muun muassa siinä, että Venäjästä ja Kiinasta on tullut verkkorikollisten turvapaikka. Samanaikaisesti esimerkiksi Brasiliasta on tullut nopeasti verkkorikollismaiden syntipukki. Verkon liikenne on usein uudelleenohjattua, jonka seurauksena iskun tekijän alkuperämaa jää piiloon.

Lainvalvonnan ongelmat
Lainvalvonta on sidottu kansallisiin fyysisiin rajoihin, kun taas verkkorikolliset tekevät helposti yhteistyötä yli rajojen. Viestintä eri maiden välillä on edelleen ristiriitaista ja rajallista. Paikalliset kysymykset ja tärkeysjärjestykset menevät kansainvälisten ponnistelujen edelle. Lisäksi kansainvälisiä lakeja toteutetaan käytännössä alueellisesti vaihtelevasti. Se rajoittaa neuvottelujen toimivaltaa ja rikoksentekijöiden luovuttamista maiden välillä.

Hallitusten tulee sitoutua verkkorikollisuuden torjunnassa tarvittavien resurssien rahoittamiseen. Viranomaiselinten toimintaa on yhdenmukaistettava ja järkeistettävä sekä poliisin toimintaa koordinoitava yli rajojen. Jokaisen tahon tulee tehdä osuutensa osana maailmanlaajuista verkkorikollisuuden vastaista taistelua, joka tulee jatkumaan vielä pitkälle vuoteen 2009.

McAfee Virtual Criminology 2008 -raportti on ladattavissa täältä: www.mcafee.com/fightcybercrime.

Lisätietoja
Tiedotus ja testituotteet:
Visionist / Jiri Koivuniemi, email: jiri@visionist.fi, puh: 040-8378097

Tekniset kysymykset ja haastattelut:
McAfee Finland / Janne Aro, email: jarno_aro@mcafee.com, puh: 040-7351705

Tukkurit ja myynti:
Scribona Oy, www.scribona.fi, puh: 09-52721
DNS Finland Oy, www.dns-finland.fi, puh: 09-4393630
McAfee Finland / Caj Salovaara, email: caj_salovaara@mcafee.com, puh: 09-2516353

McAfee Avert Labs
McAfee Avert Labs ylläpitää kansainvälistä korkealuokkaista tietoturvauhkia tutkivaa organisaatiota työllistäen tutkijoita 16 maassa ympäri maailman. Avert Labs yhdistää haittaohjelma- ja virustorjuntatutkimuksen sekä tietoturvahyökkäysten torjunnan ja haavoittuvuuden tutkimisen asiantuntemuksen maailmanlaajuisesti.

McAfee Inc.
McAfee Inc on johtava tietoturvateknologiaan keskittynyt yritys ja sen pääkonttori on Santa Clarassa, Yhdysvalloissa. Se toimittaa proaktiivisia ja hyväksi havaittuja ratkaisuja ja palveluja, jotka suojaavat järjestelmiä ja verkkoja ympäri maailman. Ainutlaatuisen tietoturvaosaamisensa ja innovointiin keskittymisensä ansiosta McAfee auttaa kotikäyttäjiä, yrityksiä, julkista sektoria ja palveluntarjoajia estämään hyökkäyksiä ja käyttökatkoksia sekä seuraamaan ja parantamaan tietoturvaansa. http://www.mcafee.com

McAfee, SiteAdvisor, IntruShield, Foundstone, VirusScan, Avert, Total Protection, AntiSpyware, Secure Content Management, ePolicy Orchestrator, Remediation Manager, Policy Auditor, Data Loss Prevention, Intrusion Prevention System ja Secure Internet Gateway ovat McAfee Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. McAfeen punainen väri tietoturvan yhteydessä on tunnusomainen McAfeen tuotteille. Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. © 2008 McAfee Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.