Tietojärjestelmien tietoturvan ja riskienhallinnan markkinajohtaja, McAfee Inc. (www.mcafee.com) julkaisi Sveitsin Davosissa järjestettävässä Maailman talousfoorumissa (World Economic Forum, WEF) ensimmäisen Unsecured Economies: Protecting Vital Information -tutkimuksensa, jossa käsitellään elintärkeiden tietojen suojaamista yrityksissä.

unsecuredeconomies

Tutkimuksessa tietoturva-alan asiantuntijat ja päätöksentekijät maailmanlaajuisesti varoittavat taantuman olevan vakava uhka yritysten elintärkeille ja arkaluontoisille tiedoille. Tutkimus osoittaakin arkaluontoisten ja arvokkaiden tietojen olevan kasvava rikollisen toiminnan kohde. Tutkimuksen vastaajista 39 prosenttia uskoi laman takia tietojensa olevan aikaisempaa suuremmassa vaarassa. Tutkimuksessa esitetään myös välineitä tietojen suojaamiseksi.

Tutkimukseen osallistui yli 800 tietohallintopäällikköä kaikkialta maailmasta. Tuloksista käy ilmi, että elintärkeitä tietoja on varastettu enenevässä määrin. Tutkituista yrityksistä katosi viime vuoden aikana 4,6 miljardin dollarin edestä arvokkaita tietoja ja vahinkojen korjaamiseen jouduttiin käyttämään noin 600 miljoonaa dollaria. Asiantuntijat sanovatkin, että organisoitujen verkkorikollisliigojen tekemien tietomurtojen määrässä on havaittavissa kasvua. Rikolliset pyrkivät yhä useammin älykkäillä tietojenkalastelukeinoilla kohdistamaan toimintansa yritysten johtohenkilöihin.

Kehitysmaat ovat motivoituneempia suojaamaan arvokkaita tietojaan ja käyttämään siihen enemmän varoja kuin läntiset kumppaninsa. Brasilia, Kiina ja Intia käyttivät enemmän rahaa tietojen turvaamiseen kuin esimerkiksi Saksa, Englanti, Yhdysvallat ja Japani. Osalla vastaajista myös kilpailuetu oli yksi tietoturvaan sijoittamisen syy.

Laman jatkuessa ja laillisten töiden vähentyessä taloudellisissa vaikeuksissa olevat työnhakijat varastavat epätoivoissaan yritysten elintärkeitä tietoja. He käyttävät entistä enemmän hyödykseen mahdollisuuttaan päästä käsiksi yrityksen tärkeisiin tietoihin. Näin he voivat mahdollisesti hyödyntää tietoja tulevissa työpaikoissaan tehden itsestään työmarkkinoilla arvokkaampia. Vastaajista 42 prosenttia sanoi yrityksestä lähteneiden työntekijöiden olevan suurin uhka arvokkaille tiedoille.

Maantieteelliset tekijät vaikuttavat tietoturvan toteutumiseen. Kiina, Pakistan ja Venäjä koetaan ongelma-alueiksi erilaisista lakeihin liittyvistä, kulttuurisista ja taloudellisista syistä. Vastaajista 26 prosenttia sanoi tarkoituksella välttävänsä arvokkaiden tietojen säilyttämistä Kiinassa. Kiinalaisista vastaajista 60 prosenttia viittasi turvallisemman tiedon säilyttämisen olevan syy arkaluontoisten tietojen säilyttämiseen kotimaansa ulkopuolella. Kuitenkin 47 prosenttia kiinalaisista vastaajista koki Yhdysvaltojen olevan suurin uhka arvokkaille tiedoille.

Raportti ladattavissa täältä: http://www.visionist.fi/McAfeeUnsecuredEconomies.pdf

Lisätietoja

Tiedotus ja testituotteet:
Visionist / Jiri Koivuniemi, email: jiri@visionist.fi, puh: 040-8378097

Tekniset kysymykset ja haastattelut:
McAfee Finland / Janne Aro, email: jarno_aro@mcafee.com, puh: 040-7351705

Tukkurit ja myynti:
Scribona Oy, www.scribona.fi, puh: 09-52721
DNS Finland Oy, www.dns-finland.fi, puh: 09-4393630
McAfee Finland / Caj Salovaara, email: caj_salovaara@mcafee.com, puh: 09-2516353

McAfee Avert Labs
McAfee Avert Labs ylläpitää kansainvälistä korkealuokkaista tietoturvauhkia tutkivaa organisaatiota työllistäen tutkijoita 16 maassa ympäri maailman. Avert Labs yhdistää haittaohjelma- ja virustorjuntatutkimuksen sekä tietoturvahyökkäysten torjunnan ja haavoittuvuuden tutkimisen asiantuntemuksen maailmanlaajuisesti.

McAfee Inc.
McAfee Inc on johtava tietoturvateknologiaan keskittynyt yritys ja sen pääkonttori on Santa Clarassa, Yhdysvalloissa. Se toimittaa proaktiivisia ja hyväksi havaittuja ratkaisuja ja palveluja, jotka suojaavat järjestelmiä ja verkkoja ympäri maailman. Ainutlaatuisen tietoturvaosaamisensa ja innovointiin keskittymisensä ansiosta McAfee auttaa kotikäyttäjiä, yrityksiä, julkista sektoria ja palveluntarjoajia estämään hyökkäyksiä ja käyttökatkoksia sekä seuraamaan ja parantamaan tietoturvaansa. http://www.mcafee.com

McAfee, SiteAdvisor, IntruShield, Foundstone, VirusScan, Avert, Total Protection, AntiSpyware, Secure Content Management, ePolicy Orchestrator, Remediation Manager, Policy Auditor, Data Loss Prevention, Intrusion Prevention System ja Secure Internet Gateway ovat McAfee Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. McAfeen punainen väri tietoturvan yhteydessä on tunnusomainen McAfeen tuotteille. Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. © 2008 McAfee Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.