Tällä viikolla 10 vuotta täyttävä IWA on helsinkiläinen ohjelmistokehitysyhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa web-palveluita ja mobiilisovelluksia yli 60 asiantuntijan voimin. Jopa 37 prosenttia yhtiön viime vuoden 2,7 miljoonan euron liikevaihdosta tuli Lähi-idästä.

“IWA on kasvanut kymmenessä vuodessa neljässä eri toimipaikassa toimivaksi 60 asiantuntijan yritykseksi, jonka palkkalistoilla on työntekijöitä kymmenestä eri maasta”, sanoo IWA:n toimitusjohtaja Rami Korhonen. “Erityisesti Lähi-idän liiketoimintamme on lähtenyt muutamassa vuodessa vahvaan kasvuun kiinteistö- ja rakennusalan osaamisemme vuoksi. Teemme paikallisesti yhteistyötä merkittävien valtiollisten toimijoiden kanssa.”

IWA on suunnitellut ja toteuttanut useita kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatioon tähtääviä hankkeita erityisesti Saudi-Arabiassa. Monivuotinen kehityshanke suuren valtiollisen toimijan kanssa edistää Saudi-Arabian asuntokannan ja -markkinoiden nopeaa uudistamista. Se on myös yksi maan hallinnon tärkeimmistä painopisteistä, sillä valtio haluaa nostaa merkittävästi omistusasumisen määrää. Saudi-Arabiassa onkin odotettavissa noin 20 miljardin euron investoinnit kiinteistöalaan tänä vuonna.

Tämä parantaa merkittävästi kansalaisten elämänlaatua ja vähentää epätasa-arvoa. Saudi-Arabia onkin nopeasti kehittymässä tavoiltaan nykyaikaiseksi ja länsimaiseksi rakennusalan ja liike-elämän keskukseksi.

Yksi esimerkki maan asuntomarkkinoiden uudistamisesta on vasta suunnittelu- ja rakennusvaiheessa olevien asuntokohteiden myynnin salliminen vuonna 2017. Varmistaakseen kansalaisten luottamuksen rakennusliikkeisiin ja uudiskohteiden valmistumiseen aikataulussa, rakenteilla olevien kohteiden myyminen aloitettiin keskitetysti. IWA toteutti muun muassa tämän hankkeen läpiviemiseen vaadittavat tietojärjestelmät. Pian julkaistava uusi sivusto tuo koko uudiskohteiden ostamisprosessin helposti kuluttajien saataville kiinnostavan asunnon löytämisestä pankkilainan hakemiseen ja asunnon ostamiseen.

Lisätietoja
www.iwa.fi
http://bit.ly/IWA-kuvia (kuvia)

IWA
IWA auttaa asiakkaitaan digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. IWA työskentelee pääasiassa kiinteistö- ja rakennusalan, puhtaan teknologian sekä finanssialan johtavien yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja startupien kanssa. Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme mobiilisovelluksia ja web-palveluita yli 60 asiantuntijan voimin Suomessa, Thaimaassa, Arabiemiirikunnissa ja Vietnamissa.