Suomen johtava räätälöityjen tietokoneiden valmistaja, Jimm’s PC-Store (www.jimms.fi) on koonnut ”Pelitietokoneiden ABC” -juttusarjan, jossa käydään läpi tietokoneiden anatomiaa osa kerrallaan. Juttusarjassa esitellään keskeiset komponentit pelikelpoisen tietokoneen kokoamiseksi. Juttusarjan osat ilmestyvät joka toinen viikko. Niistä emolevyyn, suorittimeen ja jäähdytykseen liittyvä osa löytyy alta.

jimmswhite

Osa 2: Emolevy, suoritin ja suoritinjäähdytys

Juttusarjan ensimmäisessä osassa määrittelimme pelitietokoneen käsitteen ja samalla käsittelimme tietokoneen koteloinnin, virtalähteen ja kotelojäähdytyksen perusasioita. Ne ovat keskeisiä osia mitä tahansa tietokonetta kootessa ja sen komponentteja valitessa. Tietokoneen todellinen sydän kuitenkin löytyy syvältä kotelon suojista.

Tietokoneen perustana ja ytimenä ovat emolevy ja suoritin. Tämä kaksikko määrittää kaikkein eniten sen, mitä kaikkea tietokoneella voi tehdä ja mitä lisäosia tai komponentteja tietokoneeseen voi lisätä. Samalla emolevy ja suoritin ovat myös kaikkein kriittisimmät osat.

Emolevyä valittaessa pitää ottaa huomioon myös kotelo, johon kokonaisuus rakennetaan. Mikäli kyseessä on pienikokoinen kotelo, tulee valita Mikro-ATX- (mATX) tai jopa Mini-ITX-emolevy tietokoneen komponenttien perustaksi. Pelikäytössä käytetään yleisesti kotelona ATX-koon standardia, joka on yhteensopiva pienempien standardien kanssa, mutta ei luonnollisestikaan toisinpäin.

Emolevy on lukemattomista erilaisista komponenteista ja liitännöistä koostuva isokokoinen piirilevy. Emolevy onkin ikään kuin tietokoneen hermosto, johon muun muassa virtajohdot, laajennuskortit, keskusmuisti ja suorittimet liitetään. Erilaisia liitäntöjä on monenlaisia. Näitä ovat esimerkiksi virtaliitännät ja erilaiset korttipaikat, jotka puolestaan toimivat laajennuspaikkoina näytönohjaimille, äänikorteille ja muille komponenteille.

Emolevy ei kuitenkaan ole pelkkä liitäntöjen varaan rakennettu piirilevy, sillä emolevy sisältää usein myös yhdysrakenteisia komponentteja. Näitä ovat esimerkiksi perustason näytönohjain. Sen avulla tietokone on käytettävissä perusohjelmien kanssa. On kuitenkin hyvä huomata, että yhdysrakenteiset näytönohjaimet ovat tehoiltaan vaatimattomia eikä niistä ole kunnolliseen pelikäyttöön. Laadukkaan emolevyn tunnistaakin yleensä siitä, että se on helposti ja monipuolisesti laajennettavissa eri komponenttien suhteen.

Jos emolevy on tietokoneen hermosto, on suoritin eli prosessori tietokoneen aivot. Suorittimen tehtävänä on raaka laskentateho, joka määrittää suurelta osin tietokoneen suorituskyvyn niin peruskäytössä kuin pelaamisessakin. Perinteisesti suorittimen tehoa on mitattu kellotaajuuksilla, mutta pelkät luvut eivät kerro kaikkea. Emolevyjen tapaan myös suorittimissa on eroja ja näiden ominaisuudet määrittävät millainen suoritin sopii pelaamiseen. Myös eri valmistajien suoritinkannoissa on eroja ja näin myös emolevyn pitää olla yhteensopiva valitun suorittimen kanssa.

Tehokasta pelikonetta kootessa on hyvä ajatella tietokoneen käyttöä tulevien vuosien aikana. Usein on viisaampaa sijoittaa hieman enemmän tehokkaaseen ja nykyaikaiseen suorittimeen kuin valita vanhempi ja halvempi suoritin. Esimerkiksi suoritinvalmistaja Intelin Kaby Lake -suoritinarkkitehtuuriin perustuva prosessori tarjoaa tehoa vielä tulevina vuosinakin, sillä vielä tällä hetkellä kaikki pelit eivät osaa hyödyntää suorittimen tarjoamaa potentiaalia samalla tavalla kuin tulevat pelit. Näin suorittimen todellinen käyttöarvo vielä paranee tulevaisuudessa.

Koska suoritin kuumenee reilusti tehoa vaativassa pelaamisessa, on tärkeää huolehtia myös suorittimen jäähdyttämisestä. Vaikka suorittimen mukana usein tuleekin oma tuuletin, on myös perusteltua käyttää parempilaatuisia ja tehokkaampia tuulettimia osana jäähdytystä. Yleinen syy paremman suoritinjäähdytyksen hankkimiseen on suorittimen ylikellottaminen. Tällöin suoritin viritetään toimimaan ikään kuin normaalin tehonsa yläpuolella, jolloin myös suorittimen lämpötila nousee. Ilman riittävää jäähdytystä suoritin hajoaa kuumuuden takia, joten tehokkaampi jäähdytys on välttämätöntä.

Toinen yleinen syy tehokkaamman jäähdytysratkaisun hankintaan on tuulettimien melutason laskeminen. Nyrkkisääntönä voidaankin sanoa, että isompi tuuletin tarvitsee alemman kierrosnopeuden tuottaakseen saman jäähdytystehon ja näin se myös aiheuttaa vähemmän melua.

Jimm’s-pelitietokoneissa on aina huomioitu suorittimen teho, joka vastaa sekä nykypelien vaatimuksiin että lähitulevaisuuden tehoa vaativiin pelitapauksiin. Emolevyvalinnoissa on satsattu yhteensopivuuden lisäksi laatuun, toimintavarmuuteen ja laajennettavuuteen. Tehokaskin emolevy voi olla huono ratkaisu, jos sen ominaisuudet ovat tulevaisuutta ajatellen riittämättömät. Lisäksi myös suorittimien jäähdytys on suunniteltu käyttäjätarpeiden mukaan ja näitä valittaessa on huomioitu muun muassa tuulettimesta aiheutuva melu. Vaikka jäähdytyksen pitää olla tehokasta, se ei saa meluta tietokoneen sisältä sen ulkopuolelle häiritsevän kovasti.

Lisätietoja
www.jimms.fi
http://bit.ly/2kqNAmp (kuvamateriaalia)

Jimm’s PC-Store / Antti Järvinen, puh: 029 70 70707, antti.jarvinen@jimms.fi
Visionist / Jiri Koivuniemi, puh: 040 837 8097, jiri@visionist.fi

Jimm’s PC-Store
Jimm’s PC-Store Oy on sekä Suomen johtava räätälöityjen tietokoneiden valmistaja että asiantunteva tietotekniikan, komponenttien ja viihde-elektroniikan verkkokauppa, jolla on uutuudet ensimmäisenä. Vuoden 2015 liikevaihto oli noin 33,5 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on 43 henkilöä. Toimipaikkamme sijaitsee Turussa. Lisätietoja osoitteessa www.jimms.fi.