Suomen johtava räätälöityjen tietokoneiden valmistaja, Jimm’s PC-Store (www.jimms.fi) on koonnut ”Pelitietokoneiden ABC” -juttusarjan, jossa käydään läpi tietokoneiden anatomiaa osa kerrallaan. Juttusarjassa esitellään keskeiset komponentit pelikelpoisen tietokoneen kokoamiseksi. Juttusarjan osat ilmestyvät joka toinen viikko. Sarjan viimeisessä osassa aiheena on pelitietokoneiden ja tavallisten tietokoneiden eroavaisuudet.

Osa 6: Pelitietokone vai perustietokone?

Juttusarjan viidessä aiemmassa osassa on käyty läpi tietokoneen keskeiset komponentit ja erilaiset oheislaitteet sekä kotelointi, virtalähde ja jäähdytys. Samalla on määritelty pelitietokone käsitteenä. Juttusarjan viimeisessä osassa pohditaan pelitietokoneen etuja muihin tietokoneisiin verrattuna ja luodaan silmäys elektroniseen urheiluun.

Kuten juttusarjan aiemmista osista on käynyt ilmi, pelaamiseen suunniteltu tietokone on huomattavasti tehokkaampi ja usein myös laajennettavuudeltaan monipuolisempi kuin niin sanottuun peruskäyttöön tarkoitettu tietokone. Siinä missä perustietokoneella sujuu ongelmitta suurin osa hyöty- ja viihdekäytöstä, pelaamisessa tehot loppuvat helposti kesken. Niinpä pelaamista varten ostettavan tietokoneen suhteen kannattaa verrata eri komponentteja, kuten näytönohjainta, suoritinta, emolevyä ja muistia. Myös laajennettavuus on keskeisessä roolissa ja juuri se on monesti perustietokoneessa huomattavasti pelitietokonetta heikompi. Esimerkiksi emolevyn tai koteloinnin rajoitusten takia muistin lisääminen tai suorittimen vaihtaminen tehokkaampaan voi olla käytännössä liki mahdotonta.

Tehoerot ja laajennettavuuden rajoitukset eivät ole toki ainoita eroja pelitietokoneen ja perustietokoneen välillä. Pelitietokoneiden monipuolisemmissa koteloissa on kiinnitetty usein huomiota myös näyttävyyteen, kuten muotoiluun ja valaistukseen. Myös kotelon ulkoiset liitännät esimerkiksi tietokoneen etupaneelissa ovat usein paremmin mietittyjä pelitietokoneissa, sillä niissä on huomioitu pelikäyttöä ajatellen kuulokkeiden ja muiden oheislaitteiden käytettävyys. Hyötykäyttöön tarkoitetuissa perustietokoneissa muotoilu on lähes aina toissijaista, sillä tiukan hintakilpailun takia kaikesta olevinaan ylimääräisestä on usein tingitty. Hintaerot näkyvät siis ainakin muotoilussa, käytettävyydessä ja laajennettavuudessa.

Vaikka usein ajatellaan pelitietokoneiden käsittävän vain pöytätietokoneet, myös kannettavien tietokoneiden kohdalla on yllä mainitun kaltaista jaottelua. Kannettavat pelitietokoneet eli peliläppärit eroavat peruskäyttöön tarkoitetuista kannettavista tietokoneista vastaavin ominaisuuksin kuin pöytäkäyttöön tarkoitetut vastineensa. Toisin sanoen peliläppäreiden laajennettavuus, muotoilu ja tehot ovat usein täysin eri luokkaa kuin halvempien perusläppäreiden kohdalla. Halusipa pelitietokoneensa sitten kannettavassa muodossa tai pöytämallina, erot perustietokoneisiin ovat merkittävät ja usein hyvin selkeät.

Tehoerojen ja laajennettavuuden merkitys vain kasvaa, kun puhutaan astetta vakavammasta tai vaativammasta pelaamisesta. Tällaiseen lukeutuu esimerkiksi kilpapelaaminen eli elektroninen urheilu (eSports). Aivan kuten muussakin kilpaurheilussa, myös elektronisessa urheilussa välineillä on selkeä merkitys. Hieman pelistä riippuen pelitietokoneen tehon ja toimivuuden erot kilpailijoihin nähden voivat tuoda hyvinkin selkeitä etuja pelaamisessa. Tehoerot korostuvat niin komponenttien kuin oheislaitteidenkin välillä. Tehokas tietokone kykenee ajamaan peliä kuin peliä takkuilematta sekä toistamaan pelin grafiikat sulavasti ja yksityiskohtaisesti.

Oheislaitteissa taas erot korostuvat pelin kontrolleissa ja ohjattavuudessa. Laadukas pelihiiri tai -näppäimistö mahdollistaa tarkan hallittavuuden ja räätälöitävyyden pelaajan mieltymysten ja käyttötarkoitusten mukaan, kun taas halvemmat perusohjaimet ovat ominaisuuksiltaan rajoittuneempia. Vaikka erot hädin tuskin näkyvät tavallisessa hyötykäytössä, kuten sähköpostin tai sosiaalisen median käytössä, erot voivat olla todella suuria pelaamisessa. Vastaavat erot koskevat myös äänentoistoa ja tietokoneen näyttöjä.

Elektronisen urheilun lisäksi myös vähemmän kilpailulliset pelaajat hyötyvät pelikäyttöön suunniteltujen oheislaitteiden ja komponenttien käytöstä. Esimerkiksi SSD-levyjen nopeammat latausajat tai tehokkaampi näytönohjain tuovat iloa ja etua peliin kuin peliin tyyppiin tai pelimakuun katsomatta. Elektronisessa urheilussa erot saattavat puolestaan näkyä suoraan kisamenestyksessä.

Jimm’s-pelitietokoneet on suunniteltu pelaamista ajatellen. Niiden laajennettavuus, toimintavarmuus ja tehokkuus ovat enemmän kuin riittäviä niin rentoon kuin vakavampaankin pelaamiseen. Jimm’s-pelitietokoneet soveltuvat erinomaisesti myös elektronisen urheilun ehdoilla pelaamiseen. Lisäksi valikoimasta löytyvät oheislaitteet näytöistä äänentoistoon ja hiiristä näppäimistöihin vastaavat myös ammattitason kilpapelitarpeisiin.

Lisätietoja
www.jimms.fi
http://bit.ly/2kqNAmp (kuvamateriaalia)

Jimm’s PC-Store / Antti Järvinen, puh: 029 70 70707, antti.jarvinen@jimms.fi
Visionist / Jiri Koivuniemi, puh: 040 837 8097, jiri@visionist.fi

Jimm’s PC-Store
Jimm’s PC-Store Oy on sekä Suomen johtava räätälöityjen tietokoneiden valmistaja että asiantunteva tietotekniikan, komponenttien ja viihde-elektroniikan verkkokauppa, jolla on uutuudet ensimmäisenä. Vuoden 2015 liikevaihto oli noin 33,5 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on 43 henkilöä. Toimipaikkamme sijaitsee Turussa. Lisätietoja osoitteessa www.jimms.fi.