Imation Corporation (www.imation.eu), johtava siirrettävien tiedontallennustuotteiden maailmanlaajuinen valmistaja, julkaisi tietoja varmuuskopiointiin liittyvästä tutkimuksesta, johon osallistui yli 200 IT-johtajaa ja tietovarastoinnin asiantuntijaa. Tutkimus paljastaa, että vain 32 prosenttia yrityksistä testaa ja arvioi säännöllisesti vähintään kerran vuosineljänneksessä varmuuskopiointijärjestelmänsä toimivuuden. Vastanneista 35 prosenttia tekee niin vain kerran vuodessa tai harvemmin.

Imationin suositus on, että edelliseen täydelliseen varmuuskopiointiin lisättävät varmuuskopioinnit suoritetaan päivittäin ja täydellinen varmistus otetaan kerran viikossa. Varmuuskopioinnin toimivuus ja tietojen palautus tulisi testata kerran kuukaudessa tai vähintään kerran vuosineljänneksessä. Varmuuskopioinnin nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä useimmin tietoja varmistetaan, niin sen paremmin ne ovat myös turvassa. Erityisen tärkeää on pystyä määrittelemään kriittisimmät varmistettavat asiat, kaikki mahdolliset uhat ja vaadittava palautusten taso. Lisäksi on hyvä tehdä suunnitelma sen varalta, että yrityksen tilat eivät jonakin päivänä olekaan käytettävissä ja järjestelmät on saatava toimintaan muualla.

Varmistamisessa voidaan käyttää useita erilaisia medioita optisista levyistä datanauhoihin ja ulkoisiin kiintolevyihin. Yrityksissä suosituimpia medioita ovat kuitenkin datanauhat. Yrityksistä 65 prosenttia käyttää niitä varmuuskopiointiin ja 48 prosenttia arkistointiin. Usein ajatellaan, että täytyy valita optisten (CD, DVD ja Blu-ray), ulkoisten kiintolevyratkaisujen ja nauhateknologioiden väliltä. Nämä kaikki voidaan kuitenkin yhdistää riippuen tiedon määrästä ja tyypistä. Kaikki edellä mainitut voidaan helposti kuljettaa turvasäilöön ja arkistoida. Jos nauhoja käytetään täydellisiin varmuuskopioihin, niin esimerkiksi optisia ratkaisuja voidaan käyttää päivittäisiin ja yksittäisiin varmistuksiin.

Varmistamiseen käytettävän teknologian ja medioiden valinnassa vastaajista koki suuren kapasiteetin tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Tämän lisäksi tärkeäksi koettiin lyhyet keskeytysajat ja nopea tietojen palautus. Valittavan median tärkeimpinä hyötyinä pidettiin edullisuutta, turvallisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistumista. Medioiden toimittajan tärkeimpinä kriteereinä pidettiin luotettavuutta, palvelun laatua ja takuuta sekä tuotteiden hintaa.

Imation pyrkii takaamaan tietojen varmistamiseen käytettävien teknologioiden, ratkaisujen ja medioiden korkean laadun, toimimaan kehitystyössä asiakkaidensa kanssa yhä kasvavien vaatimusten mukaisesti ja säilyttämään asemansa maailman johtavana tietovarastoinnin välineiden toimittajana.

Lisätietoja
Visionist, Jiri Koivuniemi, jiri@visionist.fi, +358 40 837 8097
Imation, Matthieu Valk, mvalk@imation.com, +31 23 521 29 21

Imation Corporation
Imation on maailman johtava kehittäjä ja markkinoija, joka tekee merkkituotteita, joilla käyttäjät voivat tallentaa ja nauttia digitaalisesta informaatiosta. Maailmanluokan tuotevalikoima digitaalisia tallennustuotteita, audio- ja videoelektroniikkaa sekä lisätarvikkeita tavoittaa asiakkaat maailmanlaajuisen jakeluverkoston avulla. Imation Corporationin tuotemerkit Imation-tuotenimen lisäksi ovat Memorex, joka on yksi maailman tunnetuimmista kulutuselektroniikan tuotenimistä sekä XtremeMac. Imation on myös ainoa TDK Life on Record -tuotemerkin lisenssin omistaja. Se on yksi maailman johtavista tallennusmedioiden tuotemerkeistä. Lisätietoja: www.imation.com